15545 - Σημείο αναφοράς

Ν. Λυγερός

Η Πόλη είναι πολύ κοντά αξιακά
ακόμα και στους Άγιους Τόπους.
Οι Άγιοι Τόποι είναι βέβαια
το πιο σημαντικό
από όλα για την Χριστιανοσύνη.
Όμως η Πόλη
από την ύπαρξή της
έχει στιγματίσει
όχι μόνο τον Ελληνισμό
μέσω του Βυζαντίου
αλλά την Ανθρωπότητα
γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς
όχι μόνο για εμάς.
Άρα άμα το κοιτάξετε γενικότερα
για το θέμα της Χριστιανοσύνης
η Πόλη όντως είναι
σημαντική
και ιδιαίτερα βέβαια
η Αγία Σοφιά
που είναι η Αγία Σοφιά
του Χριστού.