15550 - Εγώ καιρός

Ν. Λυγερός

Εγώ καιρός
κι εσύ Χρόνος
γιατί βλέπουμε
διαφορετικά
τη διαφορά
κι εξετάζουμε
τον κόσμο
δίχως σχέση
γιατί η ουσία
έχει επιλεχθεί
από την Ανθρωπότητα
κι όχι από την κοινωνία
άσε λοιπόν
τα ζώδια
και κοίτα
τη ζωή
πριν πεθάνεις
μέσα στα άστρα.