15576 - Ο ζεόλιθος της Κίρκης

Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος της Κίρκης
δεν είναι μόνο ένα άνοιγμα
αλλά και μια διέξοδος
σ’ ένα εθνικό ζήτημα
γι’ αυτό το λόγο
όταν βρεθήκαμε
στο κοίτασμα
μέσα στα λαγκάδια
αλλά δίπλα πάντα
στις γραμμές του τραίνου
θυμηθήκαμε
το Σιδηρόχρονο
και συνειδητοποιήσαμε
ότι ήδη είχαμε περάσει
από αυτό το μέρος
και τώρα ξέραμε
πόσο σημαντικό είναι
για όλη την περιοχή
και σκύψαμε όλοι
δίχως να γονατίσουμε
για να μαζέψουμε
τις πρώτες πέτρες
της απελευθέρωσης.