15591 - Κοίτα το κέντρο

Ν. Λυγερός

Κοίτα το κέντρο
του Ελληνισμού
και θα καταλάβεις
ότι είναι στις άκρες
και γι’ αυτό το λόγο
δίνουμε σημασία
στα ακριτικά
αφού βλέπουμε
εδώ και αιώνες
ότι οι ιδιομορφίες
χαρακτηρίζουν
την πολλαπλότητά μας
και έχουν μέσα τους
την ουσία
όχι μόνο της ύπαρξης
αλλά και της ζωής
και αυτή η ιδέα
μας έκανε δώρο
τη διαχρονικότητα
ενώ ο καθένας μας
είναι θνητός
καταφέραμε
με το Χρόνο
να μην πεθάνουμε.