15593 - Στη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Στη στρατηγική
κάνουμε το αντίθετο
απ’ ό,τι λέει η κοινωνία
γιατί δεν ξέρει
απολύτως τίποτα
για τη διαχρονικότητα
και μπερδεύεται
κάθε φορά
που εμπλέκεται
ο Χρόνος
γιατί γνωρίζει
μόνο το χώρο
και την κυριαρχία του
μέσω της καταπάτησης
του πιο ισχυρού
ενώ ξέραμε
ότι η στρατηγική
είναι το όργανο
που διαθέτουν
οι αδύναμοι
για να επιβιώσουν
την ώρα της ανάγκης
και να ζήσουν
ελεύθεροι
δίχως δεσμά.