15597 - Το δώρο του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Το δώρο του Ελληνισμού
είναι ο ανθρωπισμός
που επηρέασε
φυσικά τα δεδομένα
όλης της Ευρώπης
κι έτσι εμπλούτισε
τη Χριστιανοσύνη
που εμφανίζεται
ακόμα και στη σημαία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τα δώδεκα αστέρια
που αντιπροσωπεύουν
τους δώδεκα Απόστολους
και με το μπλε φόντο
που χαρακτηρίζει την Παναγία
σύμβολα που αποτελούν
την προέκταση
του ελληνικού σταυρού
που αναδεικνύει
την αυτοθυσία
του Ιησού Χριστού
έτσι ο Ελληνισμός
κι ο Χριστιανισμός
δημιούργησαν
ένα νέο κράμα
που οδήγησε
στα δομικά υλικά
του ουμανισμού
που προστατεύει
την Ανθρωπότητα.