15637 - Η ανάπτυξη της Ελλάδας ως παράδειγμα

Ν. Λυγερός

Σπάνια η ανάπτυξη της Ελλάδας εξετάζεται ως παράδειγμα προς μίμηση. Κι όμως, αν σκεφτούμε ορθολογικά ποιο είναι το σημερινό μέγεθος της Ελλάδας, θα καταλάβουμε και τη συμβολή της Μεγάλης Ιδέας ως νοητικό στρατηγικό σχήμα. Βέβαια, λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής, είναι πολλοί αυτοί που την αμφισβητούν. Στην πραγματικότητα μπερδεύουν το τακτικό λάθος της Ανατολής με τη στρατηγική που έχει άλλο βάθος. Η Ελλάδα είναι ριζικά ευρωπαϊκή κι είναι λανθασμένη η προσέγγιση που τη θέλει ανατολίτικη. Το μόνο στοιχείο που έχει της Ανατολής είναι οι Άγιοι Τόποι και ποτέ δεν θεώρησε ότι ήταν δικά τους. Δεν έχει ανάγκη από ιδιοκτησία για να πιστέψει. Η Μεγάλη Ιδέα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι μόνο λογική αλλά και ορθολογική. Και το υπόβαθρό της είναι η Κωνσταντινούπολη κι όχι η Σμύρνη. Άλλο το πνεύμα κι άλλο το συναίσθημα. Αν επίσης εξετάσουμε στρατηγικά, τοποστρατηγικά και χρονοστρατηγικά την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι είναι το ανάλογο από την Μεγάλη Ιδέα. Κι εδώ υπάρχει το χριστιανικό υπόβαθρο αλλά και η στρατηγική συνεκτικότητα, που δεν αφήνει τοπολογικές τρύπες στους εχθρούς, γιατί ξέρει ότι θα τις εκμεταλλευτούν. Έτσι, αν συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια υπεριδέα, που καθοδηγεί την ιστορία του μέλλοντος, που πηγάζει από την μεγάλη, θα αντιληφθούμε πώς λειτουργεί αναλογικά με την επιρροή του Ελληνισμού πάνω στον Οθωμανισμό που επηρέασε όλη την ιστορική Ευρώπη.