15703 - Ο Ελληνισμός είναι απλός

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός είναι απλός
κι αγαπάει την Ανθρωπότητα
γι’ αυτό λέει ότι δεν υπάρχει
κανένας λόγος ν’ ακολουθήσεις
οποιοδήποτε νόμο που καταπατά
τις διαχρονικές αξίες
κι όσο παράξενο κι αν φαίνεται
αυτό σημαίνει πρακτικά
ότι βάζει τις αξίες
πάνω από τους νόμους
ότι ακολουθεί τον Προμηθέα
και την Αντιγόνη
κι ότι στην ουσία
θέλουμε δε θέλουμε
υπάρχει μια υπερνομολογία
που εξασφαλίζει
ότι στην πάροδο του Χρόνου
δεν θ’ αλλάξουμε
τις θεμελιακές μας αξίες
για κανένα σχήμα
ή ακόμα και καθεστώς
γι’ αυτό το λόγο δεν αποδεχόμαστε
τη βαρβαρότητα.