15799 - Ο Χριστός είναι ο Χρόνος

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός είναι ο Χρόνος
κι ο Παύλος είναι ο χώρος
ο πρώτος είναι ακίνητος
κι ο δεύτερος ταξιδεύει
γιατί γνωρίζει
ότι αν δεν το κάνει
δεν θα μπορέσει η πίστη
ν’ αγγίξει τους ανθρώπους
γι’ αυτό ενεργοποιήθηκε
μετά Χριστού
ακολουθώντας
το νοητικό σχήμα
του ίδιου του Χριστού
που ακολούθησε
τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο
μετά το έργο του
και τη θυσία του
και μετέτρεψε
το περιπατητικό
σε ταξίδι,
την αποστολή
σε πορεία
της πίστης.