15831 - Λένε πολλά τα σενάρια

Ν. Λυγερός

Λένε πολλά τα σενάρια
αλλά παίζουμε ένα
έτσι η σκακιέρα
πάνω στην οποία
παίζει η Ελλάδα
είναι ευρωπαϊκή
γιατί και η διέξοδος
είναι η πρόσβαση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
γιατί είναι πληθυσμιακή δύναμη
η οποία πιέζει
πάνω στα κατεχόμενα
μικρά και μεγάλα
γιατί υπάρχει λόγος
πάντα στρατηγικός
που βασίζεται
σε κοινές αξίες
που προέρχονται
από τον Ελληνισμό
μέσω του Ανθρωπισμού
και τη Χριστιανοσύνη
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας.