15841 - Ο Ζεόλιθος ενάντια στη Μαργαρόνια

Ν. Λυγερός

Φέτος στο Νομό Μεσσηνίας βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη Μαργαρόνια. Είναι ένα έντομο που προσβάλλει συνήθως τη νεαρή βλάστηση αλλά και τον καρπό, περισσότερο στο σημείο επαφής δύο καρπών παρά μεμονωμένους. Στην ελιά, οι προνύμφες του εντόμου προσβάλλουν τις τρυφερές κορυφές των βλαστών, κλειστά άνθη αλλά και πράσινους καρπούς. Σημαντική ζημιά κάνει μόνο σε νεαρά δενδρύλλια, άρα είναι προβληματικό για τα φυτώρια ελιάς. Σε κάθε περίπτωση αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι στην περιοχή προσβολής της ελιάς από τη Μαργαρόνια, οι ελιές που έχουν ψεκαστεί με 3 kg ζεόλιθο για 200 λίτρα νερού, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι βλέπουμε πρακτικά ότι ο ζεόλιθος λειτουργεί ενάντια στη Μαργαρόνια σε ανοικτό κάμπο κι όχι μόνο σε πειράματα εργαστηρίου. Είναι λοιπόν σημαντικό να ενημερωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι καλλιεργητές για να προστατέψουν την παραγωγή τους πριν γίνει οποιαδήποτε προσβολή. Αυτή η εφαρμογή έχει νόημα για όλες τις περιπτώσεις. Κι αφού ξέρουμε ήδη ότι ο ζεόλιθος αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και το δάκο, ο συνδυασμός των δύο είναι ακόμα πιο ουσιαστικός για τις ελιές της πατρίδας μας. Κατά συνέπεια μια θεσμική ενημέρωση είναι απαραίτητη και για την προσβολή της Μαργαρόνιας.