15843 - Οι δύο γέροντες

Ν. Λυγερός

Γέροντας: Σε περίμενα.
Δάσκαλος: Ήρθα.
Γέροντας: Γιατί άργησες;
Δάσκαλος: Είχε λάσπες στους δρόμους…
Γέροντας: Ξέρω.
Δάσκαλος: Και τώρα τι θέλεις;
Γέροντας: Τη συνέχεια.
Δάσκαλος: Για ποιον;
Γέροντας: Για τα παιδιά.
Δάσκαλος: Τα πνευματικά!
Γέροντας: Αυτά.
Δάσκαλος: Πήγα.
Γέροντας: Ξέρω.
Δάσκαλος: Θα ξαναπάω.
Γέροντας: Χαίρομαι.
Δάσκαλος: Μεταχαίρομαι.
Γέροντας: Και για την πατρίδα;
Δάσκαλος: Εδώ θα είμαι.
Γέροντας: Δαμέ.
Δάσκαλος: Και δαμέ θα είμαι.
Γέροντας: Τότε θα γίνει.
Δάσκαλος: Δεν γίνεται αλλιώς.
Γέροντας: Να τους το μάθεις.
Δάσκαλος: Θα τους το διδάσκω και για σένα.