15882 - Αοζική Ένωση

Ν. Λυγερός

Αοζική Ένωση
ετοιμάζουμε σιγά σιγά
κι εσύ δεν βλέπεις
ούτε τα οικόπεδα
που περιμένουν
την ανάπτυξη
του Ελληνισμού
μέσω της ανάκαμψης
και δεν ασχολούμαστε
για το φυσικό αέριο
μα για την ενέργεια
που απελευθερώνει
τα Κατεχόμενα
από τη βαρβαρότητα
που προσπάθησε
να μας αφανίσει
και να χαλάσει
τις αγιογραφίες
των εκκλησιών
γιατί δεν αντέχουν
τη δύναμη
της πίστης μας.