15892 - Τα τείχη της Χριστιανοσύνης

Ν. Λυγερός

Τα τείχη της Χριστιανοσύνης
δεν είναι απαραίτητα
αφαιρετικά και μεταφορικά
γιατί αν πας στο μέρος
που είναι δίδυμα
θα καταλάβεις κι εσύ
ότι δόθηκαν μάχες
μέσα στους αιώνες
και το κάστρο
το αιωνόβιο
θυμάται ακόμα
κάθε πολιορκία
αλλά στέκεται
πάνω από την πόλη
για να προστατέψει
και την Μεγάλη
του Κωνσταντίνου
αφού η θέση του
παραμένει στρατηγική
και για το μέλλον
που μαθαίνουν
μέσω στρατηγικής
οι Καστροπολίτες.