15901 - Οι Πελοποννήσιοι

Ν. Λυγερός

Οι Πελοποννήσιοι
όταν τέλειωσαν
την απελευθέρωση
δεν κάθισαν στ’ αβγά τους
και πήγαν στη Κρήτη
να βοηθήσουν
γιατί ένιωθαν
ότι έπρεπε
να το κάνουν
γιατί ήταν το πρέπον
έτσι το ερώτημα
είναι απλό
για κάθε πολίτη
που είναι ελεύθερος
γιατί να σταματήσουμε
την Επανάσταση
αφού δεν έχει
απελευθερωθεί
ο Ελληνισμός
από τον ζυγό
της βαρβαρότητας
κι όσο υπάρχει γη
που καταπατείται;