15942 - Μοναχός πολεμιστής. (Feutre sur cahier)

Ν. Λυγερός

Feutre sur cahier