16137 - Η Ήπειρος της θάλασσας

Ν. Λυγερός

Η Ήπειρος της θάλασσας
δεν είναι μια καινοτομία
αλλά η συνέχεια
της παράδοσης του Ελληνισμού
που πάντα έχτιζε
πάνω στη θάλασσα
τη στρατηγική του
για ν’ αντιμετωπίσει
τους εχθρούς του
αλλά και για να δει
το μέλλον
όταν το παρόν
το κρύβει
με τα προβλήματα
του παρελθόντος
που δεν κατάφερε
να λύσει
επειδή κοιτάζει
μόνο την καθημερινότητα
που δεν αφορά
την Ανθρωπότητα.