16350 - Η στρατηγική σκακιέρα

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική σκακιέρα
έχει τέσσερις πλευρές
κι όχι μόνο μία
γι’ αυτό το λόγο
κοίτα όλη τη Μεσόγειο
με ολιστικό τρόπο
αν θέλεις όντως
να αγγίξεις
τα πρώτα στοιχεία
της τοποστρατηγικής
του Χρόνου
που συνδυάζει
νοητικά σχήματα
που θεωρήθηκαν
ανεξάρτητα
πριν την εισαγωγή
της χρονοστρατηγικής
στην πολυκυκλικότητα
του Χρόνου.