16574 - Ο Φίλων ο Βυζάντιος

Ν. Λυγερός

Ο Φίλων ο Βυζάντιος
επηρέασε
επί της ουσίας
την πολιορκητική
έως τον δέκατο αιώνα
και το Βυζάντιο
γιατί τα μαθηματικά
με τα πολυγωνικά σχέδια
είναι πιο ισχυρά
από τις ιδέες
των φιλολόγων
και πολλά κάστρα
άντεξαν χρόνια
λόγω της σκέψης
και της καινοτομίας
της πολεμικής
γεωμετρίας.