16605 - Αυτός που γράφει ιστορία

Ν. Λυγερός

Αυτός που γράφει ιστορία
δεν κρατάει βιβλίο ιστορίας
διότι δεν μελετά
μόνο το παρελθόν
αλλά δημιουργεί το μέλλον
δεν είναι οργανοπαίχτης
αλλά συνθέτης
της μουσικής της σιωπής
διότι υπάρχουν άνθρωποι
που δεν μπορούν
ν’ ακούσουν τι παίζεται
έτσι η Χρονοστρατηγική
φαίνεται λογική
όταν έχεις προετοιμαστεί
με κατάλληλο τρόπο
από το Δάσκαλο
κι έχεις δει μια φορά
τη μετετοιμασία
για να συνειδητοποιήσεις
και την αξία της δράσης
που γίνεται πράξη.