16625 - Θα ήθελα να σκεφτείς

Ν. Λυγερός

Θα ήθελα να σκεφτείς
τουλάχιστον για μία φορά
αν δεν το έκανες ήδη
πότε ο Χριστός
και οι μαθητές του
είχαν γελάσει
το περισσότερο
αλλά και ποια ήταν
η μεγαλύτερη διάρκεια
της χαράς τους
γιατί τότε μόνο
θα σου έρθει
το αλεξανδρινό
και το βυζαντινό
συναίσθημα
και θα καταλάβεις
την ιδέα του Αριστοτέλη.