16628 - Ο ζεόλιθος λύνει δεσμά

Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος λύνει δεσμά
και η εφαρμογή του
απελευθερώνει
γι’ αυτό στα μοναστήρια
κατάλαβαν αμέσως
ότι βοηθά για αιώνες
τους επόμενους
έτσι η δράση
ακόμα και η τοπική
δίνει τη δυνατότητα
ν’ αγγίξει τον Χρόνο
μέσω της διάρκειας
διότι είναι πράξη
κι όχι μόνο κίνηση
γι’ αυτό το λόγο
είμαστε εδώ.