16631 - Ζεολιθικές ψηφίδες

Ν. Λυγερός

Ζεολιθικές ψηφίδες
δεν μπορείς να δεις
λόγω φαντασίας
κι όμως όταν πιάσεις
την καινοτομία
με τα χέρια σου
θα αντιληφθείς
ότι πρόκειται
για το ίδιο
το ζεόλαδο
που έχει
συνδυάσει
μέσα του
την προστασία
του εφήμερου
από το αιώνιο
της ελιάς
από τον ζεόλιθο.