16633 - Ποια μάχη

Ν. Λυγερός

Ποια μάχη
έχει κερδίσει
ο Ελληνισμός
δίχως νοημοσύνη
αφού ξέρεις
ότι κι ο Αρχιμήδης
ασχολήθηκε
με πολιορκητική
για να προστατέψει
τους δικούς μας
από τους εχθρούς
και τη βαρβαρότητα
γι’ αυτό το λόγο
διάβασε και τους Πέρσες
γιατί ο Αισχύλος
ήταν στη μάχη
κι αποτελεί
γνήσια πηγή.