16647 - Ο Ελληνισμός δεν έχει

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός δεν έχει
καθόλου αρχές
γιατί χτίστηκε
αποκλειστικά με αξίες
γι’ αυτό το λόγο
ο Ελληνισμός
δεν έχει βασιλιά
ή αυτοκράτορα
κι είναι αναρχικός
από τη δομή του
μην αναζητάς λοιπόν
να τον προσδιορίσεις
από το σύστημά του
εφόσον λειτουργεί
ενάντια στη μέθοδο
για να είναι σίγουρος
ότι κανείς δεν θα υποσκάψει
τα θεμέλια της αρχής.