16653 - Ο Ελληνισμός είναι

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός είναι
πιο σπάνιος ακόμα
και από τα ελληνικά
διότι δεν είναι
μόνο γλώσσα
αλλά και σκέψη
έτσι ο Αρχιμήδης
ήταν σημαντικός
και παρέμεινε
όχι γι’ αυτά που είπε
αλλά για τις σκέψεις του
που ξεπέρασαν
στα μαθηματικά
όχι μόνο τα όρια
της εποχής του
αλλά και των επομένων
γιατί το έργο του
ήταν διαχρονικό
με τη δομή του
κι έγινε υπερδομή.