16680 - Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία

Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία
δεν είναι μόνο
και μόνο ο τοπικός
αλλά και ο ελληνικός
που με το πνεύμα του
αλλάζει τα δεδομένα
και δείχνει σε όλους
την αξία του κλινοπτιλόλιθου
στις εργασίες
των ανθρώπων
για να παράγουν
έργο
με τις εργοώρες
τις ανθρώπινες.