16701 - Η φιλοσοφία της βιβλιοθήκης

Ν. Λυγερός

Η φιλοσοφία της βιβλιοθήκης
ήταν ξεκάθαρη από την αρχή
μόνο η ελευθερία
καθόριζε το πλαίσιό της
κι όλα τα βιβλία
ήταν προσβάσιμα
σε όλους τους ελεύθερους
και στους δίκαιους
που πάλευαν δίχως παύση
ενάντια στη βαρβαρότητα
για να περάσει
η αναγνώριση
της γενοκτονίας
των Ελλήνων
των Αρμενίων
και των Ασσυρίων.