16721 - Κομμάτια Ελλάδας

Ν. Λυγερός

Κομμάτια Ελλάδας
μπορείς να δεις
μέσα στο Sydney
λόγω Ελληνισμού
που παλεύει καθημερινά
για να διατηρήσει
και να αναπτύξει
το πνεύμα
της ελευθερίας
που δεν αλλάζει
λόγω απόστασης
γιατί η σχέση
παραμένει
ακριβώς η ίδια
αφού ο καθένας
ανήκει στο όλο
δίχως εξαίρεση.