16724 - Στο μικρό σχολείο

Ν. Λυγερός

Στο μικρό σχολείο
με τη δασκάλα των παιδιών
είδαμε όλες τις προσπάθειες
για να μη χαθεί το πνεύμα
του Ελληνισμού
μέσα στις γενιές της λήθης
και κάθε ζωγραφιά
μάς θύμιζε την αγάπη
και την αντίσταση
των Ελλήνων
όταν βρίσκονται μακριά
από την πηγή
διότι δεν ξεχνούν
την σημασία
και την αξία της
έτσι είδαμε χειροπιαστά
το ρόλο των δασκάλων
για τους επόμενους.