16756 - Όταν η εκκλησία

Ν. Λυγερός

Όταν η εκκλησία
αγκαλιάζει τα κοσμικά
είναι πάντα γιατί
δεν εκφυλίζουν
την ουσία της πίστης
γιατί η θρησκεία
έχει αξία
μόνο όταν το πιστεύεις
και παράγεις
το απαραίτητο έργο
για να συνεχίσει
ο Ελληνισμός
να παράγει
συνέχεια
της ιστορίας
όπου και να είναι.