16793 - Διακόσια Χρόνια

Ν. Λυγερός

Διακόσια Χρόνια
δεν είναι μεγάλο
χρονικό διάστημα
για να γεννηθεί
μια χώρα
για να ζήσει
την απελευθέρωση
από ένα ζυγό
γι’ αυτό το λόγο
μη θεωρείς
ότι όλα τέλειωσαν
γιατί αρχίζει
τώρα η έννοια
της σταθεροποίησης
όταν μιλούμε
για στρατηγική
υψηλού επιπέδου
που αγγίζει
τα διαχρονικά.