16797 - Η Ελλάδα είναι στην άκρη

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα είναι στην άκρη
της Ευρώπης
στη διασταύρωση
και ενώ δημιουργεί
τριβές όταν δεν ξέρεις
να το διαχειριστείς
αλλά και πολιτισμούς
όταν έχεις
υψηλή στρατηγική
γι’ αυτό μη σε απασχολεί
η γεωγραφική θέση
όταν βρίσκεσαι
πάνω σε υπερχορδή
του Χρόνου
αφού ο κόσμος
είναι διαφορετικός
μέσω του Χρόνου
και της Ανθρωπότητας.