16798 - Από το Αιγαίο

Ν. Λυγερός

Από το Αιγαίο
που είχαμε εγκλωβιστεί
περνάμε σιγά σιγά
στην Ανατολική Μεσόγειο
για να αναπτυχθούμε
μέσω της ενέργειας
του Ελληνισμού
που δεν ανέχεται
τη βαρβαρότητα
κι έχει τη θάλασσα
να φωτίσει
με το φάρο του
το απέραντο γαλάζιο
για ν’ αποδείξει
ότι η άκρη
είναι η αιχμή
όταν ξέρεις
να σηκώσεις
το δόρυ
του Χρόνου.