16803 - Ο ουμανισμός

Ν. Λυγερός

Ο ουμανισμός
δεν θα υπήρχε
χωρίς Ελληνισμό
όπως ο μαθητής
δεν έχει μάθημα
χωρίς Δάσκαλο
άρα μ’ αυτό μπορείς
να καταλάβεις
πόσα χρωστά
η Ευρώπη
στην Ελλάδα
και πόσο σημαντική
είναι η προσφορά
που έγινε
χωρίς εκπτώσεις
για να ενισχύσει
τα θεμέλια
του Διαφωτισμού
που έχτισε
την έννοια
της ελευθερίας
των Ανθρώπων
στη Γηραιά Ήπειρο.