16824 - Να μην ξεχνάς ποτέ

Ν. Λυγερός

Να μην ξεχνάς ποτέ
ότι ένας γενοκτόνος
έχει ως σκοπό
να κάνει ένα έγκλημα
που δεν υπάρχει
ενώ η αποστολή μας
είναι ν΄ αποδείξουμε
ότι υπήρξε
ακόμα κι αν αυτός
έχει σβήσει
όλα τα ίχνη
γιατί διαβάζουμε
τα αόρατα σχήματα
της στρατηγικής
και βλέπουμε
και τα σβησμένα
και αυτά που σβήστηκαν.