16867 - Όταν είσαι σύνορο

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι σύνορο
και πεθαίνεις
τότε να ξέρεις
ότι κι ο Ελληνισμός
πεθαίνει μαζί σου
γι’ αυτό το λόγο
πρόσεχε
όταν είσαι ακρίτας
αφού ο Ελληνισμός
δημιουργήθηκε
από τις άκρες
κι όχι από το κέντρο
έτσι κι εσύ
είσαι υπεύθυνος
για το μέλλον μας
κάθε φορά
που αντιμετωπίζεις
τους εχθρούς μας.