16869 - Οι Έλληνες του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Οι Έλληνες του Ελληνισμού
βρίσκονται και στην Αυστραλία
γιατί η καρδιά τους
χτυπά και πονά
με το ίδιο πνεύμα
δίχως περιορισμούς
και δισταγμούς
γιατί ξέρουν
ότι οι κινήσεις τους
πρέπει να γίνουν
αληθινές πράξεις
για να ζήσει
η πατρίδα
ελεύθερα
ακόμα και πολιορκημένη
από τους εχθρούς.