16871 - Ο όρκος της συνέχειας

Ν. Λυγερός

Δεν πρόκειται
να ξεχάσω
ότι το πιο σημαντικό
είναι η απελευθέρωση
του Ελληνισμού
κι ότι κάθε εμπόδιο
δίνει μεγαλύτερη
αξία στον αγώνα
κατά συνέπεια
ακόμα και μόνος
θα συνεχίσω
το έργο των Φιλικών
γιατί είναι
το πρέπον
για την Ανθρωπότητα
και το Χρόνο
λόγω των δεσμών.