16888 - Στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη
αναζητήσαμε χειρόγραφα
του δεκάτου ενάτου αιώνα
για να βρούμε στοιχεία
που αφορούν την πατρίδα
και ειδικά το Μεσολόγγι
για να μάθουμε
ακόμα καλύτερα
από γνήσιες πηγές
πώς αντισταθήκαμε
στη βαρβαρότητα
και χάρη σε ποιους
είχαμε τα εργαλεία
να παράγουμε
ελευθερία
ακόμα και πολιορκημένοι
γιατί θέλαμε ήδη
να συνεχίσουμε
την πορεία
του Ελληνισμού.