16893 - Τα λόγια της προσευχής

Ν. Λυγερός

Τα λόγια της προσευχής
είναι ξεκάθαρα
για τους αθώους
αφού εξηγούν
τις σκέψεις τους
δίχως δισταγμούς
διότι ζητούν
την προστασία
του δικαίου του Θεού
κατά της λήθης
και της βαρβαρότητας
κι αποκτούν περισσότερο νόημα
μετά τη γενοκτονία
και τα εγκλήματα
κατά της Ανθρωπότητας.