16896 - Η γενοκτονία γεννιέται

Ν. Λυγερός

Η γενοκτονία γεννιέται
όταν το κρατικό σύστημα
έχει μετατρέψει
το ρατσισμό σε φυσιολογικό
αντικείμενο διαμαρτυρίας
όταν ο ξένος γίνεται
το ιδανικό θύμα
διότι είναι βέβαια
η αιτία όλων των κακών
και μόνο η ύπαρξή του
είναι ήδη ενοχή
διότι τότε η φιλοξενία
δεν έχει πια νόημα
αφού θεωρείται
ευάλωτο σημείο
της βάρβαρης επίθεσης.