16903 - Έχουμε το καθήκον

Ν. Λυγερός

Έχουμε το καθήκον
να θυμόμαστε
και μάλιστα
να μην ξεχνάμε
γιατί αν αλλάξουμε
ακόμα και εμείς
ποιος θα είναι
η μνήμη
και το μέλλον
των θυμάτων
όταν οι γενοκτόνοι
θα τα βρίζουν
και κατηγορούν
επειδή κανείς
δεν θα ξέρει
για τη γενοκτονία τους.