16906 - Όταν διαπράττεις

Ν. Λυγερός

Όταν διαπράττεις
μία γενοκτονία
τα θέλεις όλα ίδια
και στην Αυστραλία
είμαστε κακοί μαθητές
σε αυτό το μάθημα
γιατί είμαστε διαφορετικοί
σε όλα τα σημεία
αφού αποδεχόμαστε
την διαφορετικότητα
και γι’ αυτό το λόγο
είμαστε ήδη κατηγορούμενοι
για τους γενοκτόνους
της μνήμης
αφού προσπαθούν
να αφανίσουν
κάθε εξαίρεση
από το σύστημα
της αδιαφορίας
και της λήθης.