16908 - Ωραίο παράδειγμα αντίστασης

Ν. Λυγερός

Ωραίο παράδειγμα αντίστασης
είναι το Μουσείο της Γενοκτονίας
που θα πρέπει να είναι
διαφορετικό κι όχι αντίγραφο
γιατί η διαφορά βέβαια
κάνει τη διαφορά
και αποδεικνύει
την αξία και τη σημασία
της διαφορετικότητας
όταν δίνουμε μάχη
ενάντια στους γενοκτόνους
αφού ξέρουμε
ότι είμαστε
η μόνη ασπίδα
των επιζώντων
απέναντι στους βάρβαρους
που δεν σταματούν
ποτέ την καταστροφή.