16917 - Η γενοκτονία

Ν. Λυγερός

Η γενοκτονία
δεν ήταν μόνο
μια παρένθεση
διότι και τώρα
συνεχίζουν τα ίδια
με τη μνημοσύνη
επειδή φοβούνται
και τα κόκκαλά μας
γιατί το καθένα
είναι μια επιγραφή
που καταγράφει
το έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας
και αποκτά
στοιχεία του ήλιου
της δικαιοσύνης.