16924 - Ο Ελληνισμός στη Βουλή

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός στη Βουλή
της Αυστραλίας
ήταν σαν τον ύμνο
τον εθνικό
που υπήρχε
πέρα από τα σύνορα
δίχως όρια
με σεβασμό
και χαρά
γιατί ήξερε
ότι βρισκόταν
σε χώρα
με δύο
αναγνωρίσεις
που δεν φοβήθηκε
κανένα εκβιασμό
για να ψηφίσει
το πρέπον.