16927 - Στολές και λάβαρα

Ν. Λυγερός

Στολές και λάβαρα
δίπλα στις σημαίες
γέμισαν την Βουλή
για να γίνει ορατή
η παρουσία του Ελληνισμού
στο κέντρο της Πολιτείας
έτσι ώστε τα θύματα
και οι δίκαιοι
να βρίσκονται
στον ίδιο χώρο
όπου ο Χρόνος
έγραψε ιστορία
και πρόσθεσε
την αναγνώριση
των γενοκτονιών
ως καθήκον
και αναφορά
προς την Ανθρωπότητα.