16967 - Με την καινοτομία

Ν. Λυγερός

Με την καινοτομία
είσαι αναγκασμένος
να σκεφτείς τις άκρες
αλλιώς η απογείωση
θα είναι προσγείωση
γιατί ο επόμενος
του Αρχιμήδη
για την προσέγγιση
του αριθμού π
ήταν κινέζος
που γεννήθηκε
μετά από 500 χρόνια
έτσι υπολόγισε
όλα τα δεδομένα
για να μάθεις
αν όντως προσφέρεις
στην Ανθρωπότητα
κι όχι μόνο
το άτομό σου.