17035 - Μετα-διάλογος

Ν. Λυγερός

– Μαιευτική;
– Περιπατητική!
– Εδώ;
– Κι εκεί!
– Τα δύο μαζί;
– Ταυτόχρονα!
– Και τώρα;
– Πριν και μετά!
– Πώς είναι δυνατόν;
– Λόγω πολυκλικότητας!
– Στον ωκεανό;
– Στην έρημο!
– Στις εκκλησιές;
– Στα σταυροδρόμια!
– Τα γαλάζια;
– Και τα κόκκινα!
– Στις σημαίες;
– Και τα σύμβολα!
– Στα αστέρια;
– Στον ήλιο!
– Στον αστερισμό;
– Στον σταυρό!
– Σαν μονόλογος;
– Ως διάλογος!
– Στην Αυστραλία;
– Στην Τασμανία!
– Για το μέλλον;
– Για το παρελθόν!
– Με την ιστορία;
– Με την στρατηγική!
– Χαίρομαι.
– Μεταχαίρομαι.